Her bireyin soruşturma ve yargılama aşamasında avukat bulundurma hakkının yanı sıra savunma ve adil yargılanma hakkı bulunmaktadır.

"Hukuk kurallarının mükemmel işlemesi ancak ve ancak işini en iyi bilen, evrensel düşünebilen Avukatlar ile mümkündür."

Anlaşmalı Boşanma veya Çekişmeli Boşanma davaları konusunda başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Avukat Asiye Demirel

Kariyerine, 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olarak başlayan Avukat Asiye Demirel, Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ceza hukuku ve Aile Hukuku konusunda uzmanlık kazanan Demirel, İstanbul’un köklü ve saygın hukuk bürolarında beş yıllık mesleki deneyiminin ardından hukuk camiasında bağımsız olarak yer almaya başlamıştır. Değişen ve gelişen mevzuatı yakından takip eden Demirel, aktif olarak yer aldığı birçok eğitim programlarıyla mesleki gelişimine de hassasiyet göstermektedir. Demirel, AİHM’e bireysel başvurular hususunda da mesleki tecrübeye sahiptir.

Aile Hukuku alanında da yıllardır çalışma yapan ve boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşım, soybağı, nişanlanma vb birçok konuda yüzlerce dava takip eden Demirel, kısa sürede maksimum fayda ile sorunları çözüme kavuşturmayı hedeflemektedir.

TOP