Hakkımızda

Deneyimimiz
Rehberiniz Olsun

Kariyerine, 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olarak başlayan Avukat Asiye Demirel, Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ceza hukuku ve Aile Hukuku konusunda uzmanlık kazanan Demirel, İstanbul’un köklü ve saygın hukuk bürolarında beş yıllık mesleki deneyiminin ardından hukuk camiasında bağımsız olarak yer almaya başlamıştır.

Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Ceza Avukatı Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava &ou

Detaylar
Ceza Hukuku

Aile Hukuku

Boşanma Avukatı Boşanma avukatı, aile hukukunun ilgilendiği konu başlıklarını, Nişanlılık akdinin bozulması, Evlenmenin Koşulları ve Hük&

Detaylar
Aile Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirket Avukatı Birçok şirket ticari hayatında belli noktalarda avukata ihtiyaç duyar. Şirketler hukuku kapsamında şirketlerin, yö

Detaylar
Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Avukatı Ticaret Hukuku kavramı çok geniş bir alanı ifade etmekte olup ülkemizde hüküm altına alındığı 6102 sayılı T&u

Detaylar
Ticaret Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku En temel haklarımızdan biri olan yaşama hakkımız kanunumuzca güvence altına alınmıştır. Sağlık hukuku, hastalıkların insan ve to

Detaylar
Sağlık Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Taşınmaz olarak tabir edilen arsa arazi apartman gibi hususlarda taraflar arasında uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır.

Detaylar
Gayrimenkul Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku Müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif haklar

Detaylar
Fikri Mülkiyet Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Tüketici Hukuku tüketici işlemlerinde düzenlemelerin yapıldığı, tüketici haklarının korunması adına kurall

Detaylar
Tüketici Hukuku

Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık Hukuku Yurt dışından gelen bireylerin Türkiye’de sahip olduğu hakları kapsayan hukuk dalına denir. Son dönemde vatandaş

Detaylar
Vatandaşlık Hukuku

Makalelerimiz

06
08
37 Kişi Görüntüledi

Ceza Hukukunda Uzlaştırma/Uzlaştırmacı

Ceza Hukukunda Uzlaştırma/Uzlaştırmacı Uzlaştırma, suçun mağdur ve failinin, tarafsız bir kişi olan uzlaştırmacı ile bir araya gelerek uzlaştırılması amacını taşıyan bir ç&o [..]

Devamı
06
08
34 Kişi Görüntüledi

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Nefret ve Ayrımcılık Suçu Nefret ve ayrımcılık suçu, Türk Ceza Kanunun 122.maddesinde düzenlenmiş ve kişilerin dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siya [..]

Devamı
06
08
32 Kişi Görüntüledi

Kara Para Aklama / Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Kara Para Aklama / Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu Kara para aklama suçu olarak da ifade edilen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerin [..]

Devamı
06
08
27 Kişi Görüntüledi

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin İptali Davası Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetname hazırlanmasında irade sakatlığı, ehliyet, hukuka ve ahlaka aykırılık gibi sebeplerin varlığı halinde ilgili miras&cc [..]

Devamı

Avukatlarımız

Stj. Av. Afra Tatarhan

Stajyer Avukat