Türk Medeni Kanunu’nun 336. Maddesinde “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.” Belirtilmiştir. Aynı zamanda Türk Medeni Kanunu’nun 404. maddesinin 1. fıkrasında “Velâyet

İsim Değiştirme Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca haklı sebebi bulunan herkes isim değiştirme davasını ikame etme hakkında sahiptir. Bu husus kanunda “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.” ifadesi ile yer almaktadır. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimsenin, adını değiştirme talebinde bulunabileceğini, bunun kişinin en doğal hak olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple açılacak

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetname hazırlanmasında irade sakatlığı, ehliyet, hukuka ve ahlaka aykırılık gibi sebeplerin varlığı halinde ilgili mirasçılar ve vasiyet alacaklılarının açtığı ve vasiyetnamenin tamamının veya bir kısmının iptalinin sağlanabildiği bir hukuk davasıdır. VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI HANGİ HALLERDE AÇILIR? Vasiyetnamenin iptali davası açılabilmesi için vasiyetnamenin, kanun belirttiği esas ve usullere aykırılık olması gerekmektedir. Buna göre
Kara para aklama suçu olarak da ifade edilen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, özet olarak suç geliri veya suçtan elde edilen malvarlığı değerinin aklanması amacıyla yapılan eylemi ifade eder. Başka bir deyişle kara para aklama suçunda kişi, suç işlemek suretiyle elde ettiği maddi gelirinin hukuka uygun görüntüsü verilerek ekonomik sisteme sokulmasıdır. Suç Türk Ceza
TOP