Sadakat Yükümlülüğü

sadakat
Sadakat denilince aklımıza ilk gelen birlikte oldukları kişiye karşı sadık olmak ve başka biri ile cinsel birliktelik yaşamamaktır. Bunun yanı sıra tabi ki sadakat sadece cinsel birliktelik yaşamamaktan ibaret değildir. Sadakat yükümlülüğü geniş anlamda yorumlanmalı ve her türlü manevi duyguyu içinde de barındırmalıdır. Şöyle ki; Öncelikle sadakat yükümlülüğün hukuki dayanağına bakmak gerekir. Türk Medeni Kanunu’nda
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçunda Ağırlaştırıcı Sebeler
-Koşullu salıverilme oranı 2/3’ten ½’ye indirilmiştir. – Mükerrirler ve bazı istisnai suçlar bakımından koşullu salıverilme oranı 2/3’e indirilmiştir. -Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK m. 102/2, m. 103, m. 104/2-3) ve terör suçları yönünden koşullu salıverilme oranı aynen muhafaza edilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu suçlar yönünden koşullu salıverilme

Yeni İnfaz Yasası İle Koşullu Salıverilme

infaz yasası
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan 15.04.4040 tarihli değişiklikler ile koşullu salıverilme oranları ve denetimli serbestlik sürelerinde lehe düzenlemeler getirilmiştir. Her ne kadar bu yasal değişiklikler kamuoyunda “af” olarak nitelendirilmekte ise de bunun teknik anlamda “af” niteliği taşımadığını, sadece cezaların infazında hükümlüler lehine düzenlemeler getiren ve cezaların yatar sürelerini ciddi anlamda
koronavirus
COVID-19’un bulaşıcı bir salgın hastalık olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan edilmiştir. Bir diğer ifadeyle maalesef ki Corona virüsü tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu noktada bilim insanlarının çalışmalarının yanı sıra bireylerin de salgın sürecindeki tutum ve davranışları oldukça
TOP