Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetname hazırlanmasında irade sakatlığı, ehliyet, hukuka ve ahlaka aykırılık gibi sebeplerin varlığı halinde ilgili mirasçılar ve vasiyet alacaklılarının açtığı ve vasiyetnamenin tamamının veya bir kısmının iptalinin sağlanabildiği bir hukuk davasıdır. VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI HANGİ HALLERDE AÇILIR? Vasiyetnamenin iptali davası açılabilmesi için vasiyetnamenin, kanun belirttiği esas ve usullere aykırılık olması gerekmektedir. Buna göre
Kara para aklama suçu olarak da ifade edilen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, özet olarak suç geliri veya suçtan elde edilen malvarlığı değerinin aklanması amacıyla yapılan eylemi ifade eder. Başka bir deyişle kara para aklama suçunda kişi, suç işlemek suretiyle elde ettiği maddi gelirinin hukuka uygun görüntüsü verilerek ekonomik sisteme sokulmasıdır. Suç Türk Ceza

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Nefret ve ayrımcılık suçu, Türk Ceza Kanunun 122.maddesinde düzenlenmiş ve kişilerin dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret sebebiyle meydana gelen fiillerin engellenmesini ve kişilerin hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yine, 6529 sayılı yasanın gerekçesinde “Nefret suçlarında hedef mağdurdan öte mağdurun üyesi olduğu sosyal

Ceza Hukukunda Uzlaştırma/Uzlaştırmacı

Uzlaştırma, suçun mağdur ve failinin, tarafsız bir kişi olan uzlaştırmacı ile bir araya gelerek uzlaştırılması amacını taşıyan bir çözüm yöntemidir. Uzlaştırma yöntemi ile taraflar kendilerini ifade eder ve tamamen kendi rızaları ile uzlaşmayı kabul edebilir veya reddedebilirler. Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde herhangi bir karar mercii değildir ve tarafsız davranmak zorundadır. Aynı zamanda uzlaştırma görüşmeleri gizlilik esasına
TOP