Taşınmaz Malikinin Manzara Hakkı

manzara
Mülkiyet hakkı, hak sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren en geniş haktır. Mülkiyet hakkı sahibi taşınır veya taşınmaz malını dilediği gibi tasarruf edebilir. Ancak kamu hukuku, komşuluk hukuku veya taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklanan sebeplerle mülkiyet hakkının kısıtlanması meydana gelebilir. Bu suretle Türk Medeni Kanunu’nun 730. ve devam maddelerinde taşınmaz maliklerinin (mülkiyet hakkı

Eğitim Nafakası

eğitim nafakası
Tarafların boşanma sürecine girmesiyle birlikte gündeme gelen önemli sorunlardan biri de müşterek çocukların bakım giderlerinin yanı sıra eğitim giderleridir. Bilhassa ergin olan ve fakat eğitime devam eden müşterek çocukların ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Bilindiği üzere iştirak nafakası, ergin olmayan müşterek çocuklar için söz konusu olup, müşterek çocuğun ergin
suç
Türk Ceza Kanunu’nun 233. Maddesinde yer alan “Aile Hayatından Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçu Aile Düzenine Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Genel anlamıyla kişinin aile hukukundan doğan sorumluluklarını üzerine unsurları barındırmakla suç; beraber yalnızca evlilik veya velayet ilişkisini gerektirmez, çeşitli şekillerde meydana gelebilir. SUÇ HANGİ DURUMLARDA MEYDANA GELİR? Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü

Ortak Velayet

ortak velayet
Ortak velayet, anne ve babanın reşit olmayan çocukları üzerindeki hak ve sorumluluklarını, çocuğun üstün menfaatini gözeterek birlikte üstlenmeleridir. Ortak velayette çocuğun bakımı, korunması, eğitimi, sağlığı, fiziksel ve bedensel gelişimi sağlanması gibi konularda hem yükümlülükleri yerine getirme hem de karar verebilme hakkı her iki ebeveyne de aittir. Çocukla ilgili kararlarda her iki tarafın eşit söz hakkı
TOP