Vatandaşlık Hukuku

Yurt dışından gelen bireylerin Türkiye’de sahip olduğu hakları kapsayan hukuk dalına denir. Son dönemde vatandaşlık başvurularının artması ile birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma yerleşme hakkı başta olmak üzere düzenlenen yasalar nedeniyle uygulama bazı zorluklar doğmaktadır.

Alanında uzman avukatlarımızla Vatandaşlık Hukuku alanında da sizin yanınızdayız.

Yabancıların kullanabileceği haklardan bazılar şu şekildedir:

 • Gayrimenkul Edinme Hakkı
 • Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
 • Basın Özgürlüğü
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı
 • Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları
 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku
 • Miras Hakkı
 • Kişi Dokunulmazlığı
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları
 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni
 • Sözleşme Yapma Hakkı
TOP