Şirket Avukatı

Birçok şirket ticari hayatında belli noktalarda avukata ihtiyaç duyar. Şirketler hukuku kapsamında şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalına Ticaret Hukuku denir. Bireylerin ekonomik alandaki faaliyetleri genellikle ticari alanda yer almaktadır. Gerçek kişilerin ve ekonomik alanda yatırım yapmış kişilerin gelir kaynaklarının ekonomik alandaki ağırlıkları hukuk alanının da önemi arttırmaktadır. Belirsizlik ve güven eksikliği ticari hayatın en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunun en net çözümü ise taraflar arasında yapılan sözleşmelerdir. Büromuz uzmanlaşmış ekibi ile ticaret ve şirket hukuku konusunda sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz:

 • Kıymetli evrak hukuku
 • Kredi sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 • Gümrük davaları
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Piyasaları

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Haksız rekabet
 • Şirket yönetimi
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
 • Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
 • Tüketicin korunması
 • Kredi anlaşmaları
 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
 • Yurtdışı alacak takibi
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı
 • İthalat işlemlerinin yapılması
 • Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
 • Gümrük işlemlerinin yapılması
 • İhracat tahsillerinin denetlenmesi
 • Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri
TOP