Sağlık Hukuku

En temel haklarımızdan biri olan yaşama hakkımız kanunumuzca güvence altına alınmıştır. Sağlık hukuku, hastalıkların insan ve toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceleyerek, bunları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk alanıdır. Tedavinin mesleğini icra eden hekimden beklenilen ölçülere ve endüstri standartlarına uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk sebebiyle hasta ile doktor ve hastane arasında sık sık uyuşmazlıklar yaşanmakta ve bu uyuşmazlıklar sebebiyle hukuki yollara baş vurulmaktadır. Hastaya uyguladığı tedavi yöntemlerinden ve cerrahi müdahalelerden kaynaklanan zararların tazminine yönelik açılan davalar son dönemde oldukça artmıştır.

Sağlık Hukuku davası göz önünde alındığında  büromuz tecrübeli kadrosu ile hekim, doktor ve diğer sağlık çalışanı personel tarafından yapılan tıbbi müdahale sonrası oluşan tazminat ve cezalara ilişkin davaların tamamıyla ilgilenmektedir. Açılacak davaların ya da hekim veya sağlık müesseselerine karşı açılan davaların titiz bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Sağlık hukuku mahkemelerinde, maddi ve manevi tazminat davalarının yanı sıra kötü uygulama davaları da sağlık mahkemelerinde görülmektedir.

TOP