Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz olarak tabir edilen arsa arazi apartman gibi hususlarda taraflar arasında uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır. İpotek, intifa, irtifak, taşınmaz malların alımı ve satımı, gayrimenkul hukuku gibi konularda da siz değerli müvekkillerimize hukuki yollarla destek oluyoruz. Karşılıklı müzakereleri yürütür, uygun sözleşmeleri oluştururuz. Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimini gerçekleştiririz.

Mülkiyet konusunda temel ayrım eşyanın taşınabilirliği üzerinedir. Gayri menkul Hukuku’nun kapsadığı taşınmaz eşyalar arazi, arsa, bina, iş yeri, gibi mülkler kişinin geçim faaliyetleri adı altında ihtiyaçları karşılama amacını yanı sıra yatırım amacı ile de kullanıla bilir. Taşınmazlar genellikle maliyeti yüksek mülkler olduğu için yapılacak hukuki işlemler alanında uzman kişilerce uygulanmalıdır.

TOP