Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, aile hukukunun ilgilendiği konu başlıklarını, Nişanlılık akdinin bozulması, Evlenmenin Koşulları ve Hükümleri, Boşanmanın Koşulları ve Sonuçları, Mal Rejimleri ve Mal Paylaşımı, Aile Konutu, Soybağı, Evlat Edinme, Velayet, Çocuğun Nafaka Hakkı, Kadın hakları, Çocuk Hakları, Vesayet, Kayyımlık, Yasal danışmanlık ve Yardım Nafakası şeklinde sıralanabilir.

Aile avukatınız olarak herhangi bir hukuki uyuşmazlık oluşmadan önce önleyici tedbir amacıyla sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Herhangi bir aile hukuku davası veya benzeri bir uyuşmazlık konusunda herhangi bir avukata gitmek yerine aile hukuku konusundan uzmanlaşmış avukatlara başvurmak son derece önemlidir.

Aile Avukatı Olarak Hizmetlerimiz:

 • Nişanın bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat taleplerine  ve hediyelerin iadesine ilişkin davalar
 • Anlaşmalı boşanma davalarında  boşanma protokolünün hazırlanarak davaya ilişkin diğer tüm  işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarının açılması, takibi ve yürütülmesi
 • Karşı boşanma davalarının açılması yürütülmesi
 • Maddi ve manevi tazminat taleplerine yönelik davalar
 • Ziynet alacağı davaları
 • Nafaka talebi veya nafaka arttırım davası
 • Evlilik sözleşmesi olarak da bilinen Eşler arasındaki mal rejimine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Mal rejiminin tasfiyesi davaları
 • Çocuğun Velayetine yönelik davalar
 • Soybağının kurulması (babalık davası vb.) ve reddine ilişkin davalar
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınacak uzaklaştırma tedbiri, koruma   tedbiri vb. kanunda yazılı her türlü tedbirlere yönelik işlemler
 • Yabancı Mahkemeler tarafından verilen boşanma davasına yönelik nihai  kararlarının Türk
 • Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi davaları
TOP